Čtyřmiliónová meta zdolána!
Středa, 28 Listopad 2018 20:11

S velkou radostí oznamujeme, že na naší tradiční letos již 24. předvánoční aukci jsme vydražili předměty celkem za 359 200 Kč a přesáhli tak úctyhodnou hranici čtyř miliónů Kč, které se za dobu trvání našich aukcí podařilo díky velkorysosti příznivců našeho fondu získat! Aukce byla jako obvykle součástí příjemného společenského večera. Sešli jsme se poslední listopadové úterý v krásných prostorách kavárny Obecního domu v Praze, zazpívali nám – opět bez nároku na honorář – naši přátelé z řad umělců, jejichž mnohaleté spolupráce s naším fondem si hluboce vážíme a vždy nás potěší. Za všechny věrné jmenujme alespoň Lucii Silkenovou, Josefa Štágra, Petra Macháčka, Zuzanu Žákovou a Helenu Krausovou. K dobré náladě hostů přispělo i chutné občerstvení od společnosti Vyšehrad 2000 Group, která už dlouhé roky patří k našim sponzorům. Ředitelka fondu PaeDdr. Blanka Dvořáková poděkovala všem dárcům a dražitelům, pochválila skvělou atmosféru a organizaci večera a všichni jsme si slíbili, že dosažení tak pěkné mety bude pro nás povzbuzením k překonání dalších cílů, samozřejmě s pomocí vás, našich přátel. Děkujeme!
Hana Chvostová