Projekty a dotace
Čtvrtek, 20 Září 2018 16:16

Přístavba školy Slunce v Unhošti

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010002

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Více informací o projektu.


----------------------------------------------------

Podpora Sociálně terapeutických dílen a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Tento projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 a jsou do něj začleněny služby Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytované Centrem služeb Slunce všem, o. p. s.

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

----------------------------------------------------

Příspěvek na poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce 2018

Tento projekt probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a jsou do něj začleněny služby denního stacionáře, odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, pečovatelská služba a chráněné bydlení poskytované Centrem služeb Slunce všem, o.p.s.

 

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z dotace Středočeského kraje

Dotace/příspěvek na poskytování sociální služby

reg. č. S-0129/SOC/2018

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

----------------------------------------------------

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, odborná setkávání s rodiči dětí mateřské školy, doučování a klubovou činnost žáků základní školy a podporu využití ICT ve vyučování na střední škole.

 

----------------------------------------------------

 

 

Naučme se ještě lépe přistupovat k lidem s postižením

Od 1. září 2013 jsme zahájili realizaci projektu vzdělávání našich odborných zaměstnanců, který je financovaný z prostředků OP LZZ. Níže v článku uvádíme podrobnosti o projektu.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00199

Částka: 1 318 920,22 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 30. červen 2015

Popis projektu

Projekt organizace Centrum služeb Slunce všem v Unhošti reaguje na potřebu dalších investic do vzdělání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří zabezpečují celou řadu činností organizace:

- provoz denního stacionáře,

- odlehčovací služby,

- pečovatelské služby,

- provoz sociální terapeutické dílny,

- zabezpečení chráněného bydlení,

- správa domova pro osoby se zdravotním postižením,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se speciálními potřebami,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- osobní asistence.

 

Projekt potrvá 22 měsíců. Obsahuje celkem 16 vzdělávacích kurzů v délce 326 hodin. Potřebnost školení byla ověřena prostřednictvím osobních pohovorů a také formou dotazníkového šetření. Díky realizaci projektu budou mít 3 pracovníci možnost získat novou kvalifikaci pracovník v sociálních službách.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace 27 pracovníků organizace, tak aby došlo k dalšímu zvýšení kvality péče, implementaci nových postupů a technik do praxe, zvýšení odbornosti pracovníků při péči o osoby se zdravotním handicapem, zlepšení kultury organizace a byla celkově posílena motivace pracovníků dále pracovat na vlastním rozvoji.

Cílové skupiny

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Účastníci/ce projektu

zaměstnanci/kyně
pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region

Středočeský kraj

Realizátor projektu

Název: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

IČ: 27155064

Ulice: Pražská 910

Město: Unhošť

PSČ: 27351

Kontaktní osoba

Kontakt: Jakub Dvořák,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 608721338

 

----------------------------------------------------