PF 2020
Středa, 18 Prosinec 2019 21:31

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce a úspěšný nový rok plný chvil, které Vám vykouzlí úsměv na rtech.
Velice si vážíme Vaší velkorysé podpory a přízně, které se nám od Vás celý rok dostávalo. Právě to je jedním z hnacích motorů naší práce a bez toho by šlo jen stěží poskytovat služby lidem s různými typy postižení v takovém rozsahu, v jakém je to u nás nyní. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v nadcházejícím roce, do kterého vcházíme s mnoha plány. A jsme si jisti, že i díky Vám se nám mnoho z nich podaří zrealizovat. Tak tedy pravou nohou do roku 2020!