FAQ - často kladené dotazy
Kdo jsme?

Jsme seskupení 4 nestátních neziskových organizací, z nichž každá má vlastní právní subjektivitu, ale ve skutečnosti jsou provázané v mnoha oblastech. Mají stejnou ředitelku a v názvu slovo SLUNCE (tedy kromě Okresní organizace SPMP ČR Kladno). Svojí spoluprácí zajišťují komplexní péči v oblasti vzdělávání a sociálních služeb pro děti a dospělé se speciálními potřebami. Dalšími cílovými skupinami jsou senioři a rodiče s dětmi předškolního věku.

Pracují zde odborníci a nadšenci.

Co děláme?

Realizujeme původní myšlenku vzdělávat všechny děti bez rozdílu, denně děti do školy svážíme, za některými dojíždíme a vzděláváme v rodinách, uplatňujeme individuální přístupy, pomáháme v sociálním začlenění, realizujeme podporované zaměstnávání.

Odstraňujeme veškeré bariéry.

Komu nabízíme naše služby??

Všem, kteří mají nějaké speciální potřeby, ale i nejširší veřejnosti. Dětem a dospělým s různými handicapy, rodinám s dětmi předškolního věku, seniorům. Firmám nabízíme tzv. „náhradní plnění“.

Kde nás najdete?

Působíme ve Středočeském kraji. Najdete nás:
- ve Stochově a v Kačici – z Prahy směr na Karlovy Vary (autobus Hradčanská – Rakovník, Nové Strašecí)
- v Unhošti – z Prahy směr Karlovy Vary (autobus Hradčanská – Rakovník, Nové Strašecí, Unhošť, nebo Praha metro Zličín linka 307 směr Unhošť), z Kladna směr Beroun, z Berouna směr Kladno
- v Kyšicích – z Prahy směr na Karlovy Vary (autobus Hradčanská – Rakovník, Nové Strašecí), z Kladna směr Unhošť, Beroun, z Berouna směr Kladno
- v Kladně – Obchůdek Slunce – nám. Starosty Pavla – hned pod Komerční bankou

Proč jsme unikátní?

Protože jsme schopni se postarat v našich zařízeních (i mimo ně) o lidi s handicapy od narození až do konce jejich života.

Proč jsme lepší než ti druzí?

Protože musíme a protože chceme. Abychom si udrželi své místo na slunci musíme neustále něco vymýšlet a zdokonalovat. Naše paní ředitelka nás stále nutí se vzdělávat, zkoušet nové pomůcky a metody, experimentovat.

Klademe důraz na spolupráci s rodinou, snažíme se vycházet vstříc přáním těch, o které se staráme.

Také neodmítneme vzdělávat jakkoli postižené dítě, které vzhledem k jeho handicapu jiné školy odmítly, nebo vyloučily. My to vždy zkusíme a hledáme cestu.

Máme široký záběr. Staráme se nejen o lidi s mentálním postižením, ale i s jinými postiženími – smyslovými, tělesnými, lidi s autismem a s více vadami. V poslední době jsme rozšířili své služby i pro další skupiny ohrožené sociálním vyloučením – seniory a rodiče dětí předškolního věku. Staráme se vlastně o všechny věkové kategorie.

Jak dlouho již fungujeme?

Již od roku 1991.

Kdo nás financuje?

Každý rok podáváme žádosti o státní příspěvek na provoz na Krajský úřad Středočeského kraje.

Na jednotlivé projekty žádáme různé státní orgány – MŠMT ČR, MPSV ČR, MK ČR, MZ ČR, Magistrát Hlavního Města Prahy, Magistrát Města Kladno, nadace, nadační fondy.

Dále nám pomáhají sponzoři a drobní dárci.

Děti i dospělí přispívají na provoz.

Škola a Centrum služeb Slunce všem nabízejí drobný prodej dárkového zboží z výtvarných a pracovních terapií (činnost na živnostenské listy).