Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce, o.p.s.

Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami a v kladenském regionu působí již od roku 1991. Poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci,  psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků.

Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

Mateřská škola

sídlí v budovách v Kyšicích a v Horním Bezděkově, k budovám patří zahrady s pěkně vybavenými dětskými hřišti. Školky se snaží otevírat svými akcemi místní veřejnosti a zapojit do svého běžného života rodiče a přátele z řad obyvatel obcí.
V mateřské škole v Kyšicích je otevřena třída pro děti se speciálními potřebami.

Měsíční poplatek: 1 000 Kč + stravné

Kapacita: 50 dětí

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Slunce svítí všem pro předškolní vzdělávání

Nabízené služby:

 • péče speciálních pedagogů
 • poradenství psychologa
 • sociální poradenství
 • logopedická péče
 • výuka anglického jazyka
 • výuka hry na flétnu
 • plavecký výcvik, hydromasáž
 • rekreační ježdění na koni

 

Základní škola

sídlí v budovách ve Stochově a v Unhošti, přípravný stupeň základní školy speciální sídlí v Kyšicích. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídách se pohybuje od 4 do 8. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve všech třídách pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga.

Měsíční poplatek:
1 000 – 2 000 Kč dle rozsahu poskytovaných služeb
800 – 1 000 Kč za svoz a rozvoz žáků

Kapacita: 76 žáků

Vzdělávací programy:

 • Školní vzdělávací program Slunce svítí všem I pro základní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program Slunce svítí všem II pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • Školní vzdělávací program Slunce svítí všem IV pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žáků se souběžným postižením více vadami
 • Školní vzdělávací program Slunce svítí všem V pro přípravný stupeň základní školy speciální


Nabízené služby:

 • ranní i odpolední školní družina a školní klub
 • svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem
 • poradenství psychologa a lékaře
 • logopedická péče
 • péče fyzioterapeuta, bazální stimulace
 • plavání, hydromasáž
 • rekreační ježdění na koni
 • canisterapie
 • ozdravné pobyty v ČR i zahraničí
 • účast na mimoškolních kulturních a sportovních akcích

 

Střední škola

sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídě je 12 – 14. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve třídě pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga.

 

Měsíční poplatek:
1 200 – 2 000 Kč dle rozsahu poskytovaných služeb
800 – 1 000 Kč za svoz a rozvoz žáků

Kapacita: 30 žáků

Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky v základní škole speciální

Ukončení studia: teoretická a praktická zkouška, žák získá vysvědčení o závěrečné zkoušce

Uplatnění absolventa: vykonávání pomocných prací, zaměstnání v chráněných pracovištích, jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby

Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem VI pro střední vzdělávání

Obory vzdělávání:
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Nabízené služby:

 • ranní i odpolední školní družina a školní klub
 • svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem
 • poradenství speciálně pedagogického centra
 • logopedická péče
 • péče fyzioterapeuta, bazální stimulace
 • plavání, hydromasáž
 • rekreační ježdění na koni
 • pomoc při vyhledávání profesního uplatnění
 • ozdravné pobyty v ČR i zahraničí
 • účast na mimoškolních kulturních a sportovních akcích

 

 

 

Podpořte nás

Po kliknutí nám můžete rychle a snadno darovat peníze přes dárcovský platební portál.

 

Nebo nám můžete Váš dar zaslat na náš účet číslo

390362399/0800