Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny se sídlem 273 51 Kyšice , Pražská 118 (kancelář NF - Pražská 910, 273 51 Unhošť, tel./fax 312 698 188, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. a Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR v Kladně.

Hlavním programem nadačního fondu je dofinancování rekonstrukce Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti a shánění finančních prostředků k tomuto účelu (například pořádáním benefičních koncertů v Praze a ve Stochově, aukcí výtvarných prací, apod.). Kromě toho se nadační fond zabývá příjmem materiálních darů a jejich následným rozdělováním mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami a poskytováním finančních příspěvků těmto organizacím i jednotlivcům. Již několik let pořádá, v předvánočním čase a u příležitosti Dne dětí, Divadlo Bez zábradlí ve spolupráci s Nadačním fondem Slunce pro všechny divadelní představení.

Nadační fond má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky a 1x ročně jsou zveřejněny podmínky grantového řízení. Na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům. Jako příklad uvádíme poskytnutí většího finanční příspěvku Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti na pořízení osobního automobilu. Nadační fond Slunce pro všechny poskytuje své webové stránky (www.slunce.info) zařízením, která zastřešuje (Soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s., OO SPMP ČR Kladno a Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti).

Nadační fond je členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.

 

Číslo účtu pro nadační fond:

390 362 399 / 0800

Číslo účtu pro veřejnou sbírku:

396 865 309 / 0800

 

V tomto roce vyhlašuje Nadační fond Slunce pro všechny 8 nových programů:


Zahrada pro všechny se Sluncem

  • úprava zahrad a hřišť škol


Stavíme se Sluncem

  • dostavba zařízení uskupení Slunce
  • "DO ŽIVOTA se Sluncem" - chráněné bydlení


Cestujeme se Sluncem

  • pořádání psychorehabilitačních pobytů v zahraničí i v tuzemsku


Poznáváme se Sluncem

  • sbírka na zakoupení nového mikrobusu
  • pořádání výletů a exkurzí, svozy a rozvozy


Kultura a sport se Sluncem

  • pořádání kulturních a sportovních aktivit pro děti i seniory


Dobročinnost se Sluncem

  • rozdělování věcných darů na jednotlivé organizace


Individuální projekty se Sluncem

  • nákup speciálních rehabilitačních pomůcek, plavání, hipoterapie


Slunce děkuje

  • poděkování za dlouhodobou sponzorskou pomoc a za dlouhodobou charitativní činnost

 

Veřejná sbírka do sběrných kasiček je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje.

Kasičky jsou umístěny:

BAUMAX Kladno
BAUMAX Stodůlky
Kavárna Slunce Unhošť
DROGERIE Burešová, Nové Strašecí
Krouhárna zelí Tuchlovice
Zámek Častolovice

DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM ZA TUTO VÝZNAMNOU POMOC.

 

Správní rada:
předseda: PaedDr. Jaroslav Dvořák
členové: PhDr. Monika Drdová
PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD.
revizor: Oldřich Cidlík

Čestné předsednictvo nadačního fondu:
předseda: Ladislav Smoljak
členové: Tamara Kotvalová, Eva Čejková Vašková, Radka Fišarová, Hana Heřmánková, Kamila Leclerc, Otto Tlustý, Jaroslav Novák

Patroni Nadačního fondu Slunce pro všechny:
Mahulena Bočanová, Kateřina Brožová, Eva Čejková Vašková, Radka Fišarová, Hana Heřmánková, Tamara Kotvalová, Lucie Silkenová, Josef Štágr, Nikol Kouklová, Dáša Zázvůrková

 

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Koho podporujeme:
- děti a dospělé se speciálními potřebami
- Soukromou mateřskou školu, základní školu a střední školu Slunce ,o.p.s.
- Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
- Okresní organizaci SPMP ČR v Kladně

Žádosti mohou podávat:
- vedoucí právnických organizací pro jejichž podporu byl fond zřízen
- osoby se speciálními potřebami
- zákonní zástupci osob se speciálními potřebami

NF přispívá:
- právnickým organizacím v rámci vyhlášených programů NF:
Programy NF:
1. Zahrada pro všechny
2. Stavíme se Sluncem
3. Cestujeme se Sluncem
4. Poznáváme se Sluncem
5. Kultura a sport se Sluncem
6. Dobročinnost se Sluncem
7. Individuální projekty se Sluncem
- individuálním žadatelům na projekty programu NF – Individuální projekty se Sluncem (nákup speciálních rehabilitačních pomůcek…)
- kromě toho je průběžně rozdělován výtěžek veřejné sbírky v souladu s účelem veřejné sbírky

Termíny pro podání žádostí:
- průběžně

Řízení o poskytnutí finančních prostředků:
- o výsledcích přidělení finančních prostředků budou žadatelé informováni po zasedání SR (dvakrát ročně do konce května a listopadu)
- smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku budou uzavírány vždy do 14 dnů po zasedání SR
- neprodleně po podepsání smluv budou poukázány finanční prostředky na účty žadatelů, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách    
www.slunce.info příjemci daru jsou povinni prokázat dárci, že byly finanční prostředky použity v souladu se smlouvou v uvedeném termínu 
- v naléhavých případech svolá předseda SR radu k posouzení žádosti, rozhodnutí o přidělení příspěvku lze provést i per rollam

Hlavní partneři:

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Vyšehrad 2000 Group


MAO, stav. spol.

MAO