Tradiční akce
Cena Slunce

 

cenaslunce Cena Slunce je poděkování sponzorům za nezištnou pomoc, podporu a přízeň Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, který by nemohl bez této dlouhodobé podpory své projekty vůbec uskutečnit.Tato cena bude udělována pravidelně jedenkrát za rok.

Předlohou pro skleněnou cenu se stal obrázek slunce, který namaloval Petr Nedvěd v prvních letech trvání školy. Všechna zařízení uskupení Slunce jej postupně přijala za oficiální znak. Petr Nedvěd se narodil 11.2. 1979 a se svými rodiči žil v Pcherách. V letech 1993 – 1995 patřil mezi žáky naší školy ve Stochově a v Unhošti. Po skončení školní docházky nastoupil na Střední odborné učiliště Aloise Klara v Praze, kde se vyučil knihařem. Přestože je sám handicapovaný, pomáhá lidem se speciálními potřebami. V současné době pracuje jako asistent v chráněné dílně Arkadie Teplice. Je 3 roky šťastně ženatý, je otcem čtyřleté Klárky.

Celý článek...
 
Setkání u rozsvíceného vánočního stromu v Domově dobré vůle

v.strom DDV 003.jpg

 V čase předvánočním se tradičně koná setkání u rozsvíceného vánočního stromu obyvatel Domova dobré vůle, rodičů, přátel, sponzorů a zaměstnanců.

Na chvíli se zastavíme, zazpíváme si, rozbalíme vánoční dárky a společně prožíváme chvíle plné pohody a obdarovávání.

Tuto tradici jsme založili společně s bývalým patriarchou Církve československé husitské J. Špakem.v.strom DDV 002.jpg      

 

Na naše slavnostní setkání si obyvatelé Domova dobré vůle společně se zaměstnanci vždy připraví výzdobu, program, prodej drobných výtvarných dílek a pohoštění.

Zveme vždy také hudební přátele, kteří tento večer zpříjemní svým vystoupením.

 

Vyvrcholením večera je krásný ohňostroj, který zajišťuje vedoucí Domova dobré vůle a sponzoruje firma „Soptík“.

 
Benefiční aukce

Aukce výtvarných prací dětí a dospělých se speciálními potřebami patří mezi tradiční předvánoční akce, která je mezi našimi dárci a přáteli velice oblíbena.

Poprvé se aukce konala v Kladně. Dále pak několik let v restauraci Pod křídlem v Praze, v Obecním domě v Praze, v letohrádku Portheimka v Praze a ve Vile Botanika v Horním Bezděkově. Aukci provádí renomovaná Aukční síň Nuselská 19, a.s.. Dalším spolupořadatelem, který ke spokojenosti dražitelů přispívá tradičně občerstvením je společnost Vyšehrad 2000, s.r.o.

 
Dobročinné bazary
V jarním období pořádáme bazar obnošenéného šatstva a v předvánočním čase dobročinný bazar dárkových předmětů.

Každoročně pořádají pracoviště Soukromé speciální školy Slunce, o.p.s. bazary obnošeného oblečení a věcí. Výtěžky bazarů jsou určeny na nákup výtvarných potřeb nebo vybavení školy. Neprodané oblečení věnujeme vždy Diakonii Broumov k charitativním účelům. Kromě těchto bazarů pořádá nadační fond tradičně předvánoční dobročinný bazar v Hotelu Galerie v Unhošti. Spolupořadatelem této akce je Scars spol. s.r.o.. Do bazaru věnují dárkové předměty známé osobnosti, místní obchody, firmy,přátelé, rodiče i žáci školy a klienti zařízení. Akce má velký ohlas, lidé zde mohou nakoupit dárky pro celou rodinu a udělat radost nejen sobě, ale i dětem a lidem se speciálními potřebami, kterým je výtěžek dobročinných bazarů určen. V roce 2002 byl výtěžek věnován škole v Kralupech nad Vltavou a rodinám našich žáků postižených povodní.

 
Koncerty
Nadační fond Slunce pro všechny pořádá benefiční koncerty. Bez nároku na honorář na nich pravidelně vystupuje řada známých umělců: Radka Fišarová, Ivan Hlas, Dalibor Janda, Zora Jandová se Zdeňkem Mertou, Josef Štágr a další. Na koncertech tradičně účinkují i žáci Soukromé speciální školy Slunce.
·  Začátkem adventního období se stává NF Slunce pro všechny partnerem Národního domu na Smíchově při pořádání benefičního koncertu pro seniory.
·  Obvykle v dubnu pořádáme ve spolupráci s Národním domem na Smíchově, kladenskou stavební společností MAO a Vyšehradem 2000 velký benefiční      
   koncert v Národním domě na Smíchově.
Záštitu nad touto akcí tradičně přejímají hejtman Středočeského kraje a společnost Kladno Energy Businesses.
·  Čas od času zorganizujeme i koncerty mimořádné např. na Stochově, v Unhošti či jinde. Takovým bylo například vystoupení slavné francouzské šansoniérky    
   Cassity.
Na sklonku roku 2003 pro nás zpívala v Kladně a v Obecním domě v Praze.
 
Výstavy

Umělecká díla z rukou našich klientů pravidelně vystavujeme. K vidění jsou na každé z našich akcí, minimálně v roli dekorací. Mimo to však několikrát do roka pořádáme výstavy větší, na nichž lze shlédnout to nejlepší z našich výtvarných dílen:
·  Každoroční předvánoční výstava v Chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, jejíž vernisáž vždy doprovází malý koncert našich dětí a dalších umělců, tradičně například operní pěvkyně Lucie Silken.
·  Návštěvníci Divadla Bez zábradlí mohou tradičně obdivovat výtvarná díla našich dětí a dospělých v adventním čase.